Onze privacyverklaring

Wanneer jij een bestelling plaatst op ZandFabriek.com hebben wij jouw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat jouw bestelling wordt bezorgd. Uiteraard gaan wij altijd zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Deze worden veilig opgeslagen. Wat we met jouw persoonlijke informatie doen leggen we hieronder in onze privacyverklaring uit. Als je na het lezen van onze verklaring nog vragen hebt neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens
ZandFabriek.com is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van onze bezoekers en klanten die binnen ons beheer vallen. Wij handelen er dan ook naar om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. Hieronder kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan:

 • Wij vragen de minimale benodigde persoonsgegevens.
 • Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel.
 • Wij vragen om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Wij hebben op adequate wijze de benodigde maatregelen getroffen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.
 • Wij zullen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij hieronder anders vermeld staat.

Verwerking persoonsgegevens
ZandFabriek.com verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmaken van offerte, factuur en / of contract
 • Afhandelen van een vraag / klacht
 • Contacten onderhouden
 • Leveren van product of dienst
 • Verwerking in facturatie en boekhouding

Om deze doelen te behalen kunnen wij vragen om persoonsgegevens zoals:

 • Persoonsnaam en/of bedrijfsnaam
 • Post en/of bezoek -adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt of worden opgeslagen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze bedrijfsprocessen zoals:

 • Back-up van datasystemen (wordt maximaal 30 dagen beveiligd bewaard)
 • Bankwezen
 • Belastingdienst
 • Boekhoudpakket en boekhouder
 • Domeinnaam registrar en SIDN
 • Postorderbedrijf
 • Server, webhosting en database
 • Verzekering

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden waarmee wij een gegevensverwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen. Met onze gegevensverwerkers hebben wij de benodigde afspraken gemaakt om bescherming van persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

ZandFabriek.com zal nooit, aan andere partijen dan hierboven genoemd, persoonsgegevens verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is door een onderzoek van justitie waarbij de (persoons)gegevens bij ons worden opgevraagd. Wij zijn dan ook verplicht medewerking te verlenen indien dit een juridische vordering van gegevens betreft.

Overigens verstrekt ZandFabriek.com geen persoonsgegevens en geeft geen toegang toe persoonsgegevens aan partijen die niet in de EU zijn gevestigd en niet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, internationaal bekend als de General Data Protection Regulation, hanteren.

Opslag persoonsgegevens
ZandFabriek.com zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om het doel te behalen waarvoor deze zijn bedoeld. Op het moment dat een overeenkomst wordt beëindigd zal ZandFabriek.com zorgen voor de vernietiging van de betreffende persoonsgegevens, mits deze niet voor boekhoud en/of bedrijf -technische redenen bewaard dient te blijven.

Beveiliging persoonsgegevens
ZandFabriek.com heeft de benodigde (technische) maatregelen getroffen om persoonsgegevens te kunnen beschermen tegen verlies of publicatie om onrechtmatige verwerking te kunnen voorkomen, zo zijn o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke documenten worden in een afgesloten locatie bewaard.
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.
 • SSL verbinding op de website wat een veilige verbinding vormt tussen de webserver en de bezoeker.
 • HSTS actief op de webserver zodat verbinding middels SSL verplicht is.
 • Systemen met toegang tot persoonsgegevens zijn beschermd met sterke wachtwoorden, antivirus, versleuteling etc.
 • Bedrijven waar wij mee samenwerken bekend zijn met de privacyverklaring en dit volgens protocol naleven.
 • Alleen gemachtigde personen kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens indien zij hebben verklaard vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens, beschikken over de geheimhoudingsplicht en waar wij een gegevensverwerkingsovereenkomst mee hebben bedongen.

Rechten persoonsgegevens
U heeft als persoon volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming o.a. recht op het volgende:

 • Recht op inzage, u heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens op te vragen. ZandFabriek.com is dan ook verplicht om deze te verstrekken, dit kan overigens bij uitzondering worden geweigerd.
 • Recht op rectificatie, dit geeft de mogelijkheid om persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of af te schermen.
 • Recht op vergetelheid, hierdoor heeft u het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij ZandFabriek.com wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens te verwerken en/of bewaren.
 • Recht op data-operabiliteit, hiermee kunt u uw digitale persoonsgegevens in een overdraagbare en bruikbare manier elders naar toe overdragen.
 • Recht van bezwaar, hiermee kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking, hiermee kunt u bezwaar maken om minder persoonsgegevens te laten verwerken, dit gaat in vanaf het moment dat u hier bezwaar tegen maakt.
 • Recht op menselijke blik bij besluiten, hiermee kunt u een menselijke blik om besluiten te nemen afdwingen.

Cookies
ZandFabriek.com maakt geen gebruik van gepersonaliseerde analytische of tracking -cookies.
Wel maakt ZandFabriek.com gebruik van geanonimiseerde, technische en functionele -cookies welke noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten werken.

Zo heeft ZandFabriek.com de volgende cookies in gebruik:

 • APISID, NID, SID, 1P_JAR, DV, OGPIC
  • Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien, deze gegevens zijn geanonimiseerd.
 • HSID, SSID, APISID, SAPISID
  • Deze cookies zorgen dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube, deze gegevens zijn geanonimiseerd.
 • AID, ANID, OTZ
  • Deze cookies van Google Analytics linken uw activiteiten op andere apparaten waarop u eerder bent ingelogd via uw Google-account. Op basis hiervan krijgt u advertenties te zien op uw apparaten, deze gegevens zijn geanonimiseerd.
 • CONSENT
  • YouTube (Google) slaat hierin de goedkeuring voor het gebruik van third party content in frames op, deze gegevens zijn geanonimiseerd.
 • _ga, _gid, _gat_gtag_*
  • Deze cookie wordt door Google Analytics gezet tijdens het eerste bezoek, deze gegevens zijn geanonimiseerd.
 • _gcl_au
  • Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken, deze gegevens zijn geanonimiseerd.
 • wp-settings-1, wp-settings-time-1
  • Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface van de website aan te passen voor de wordpress administrators. Deze cookie is enkel van toepassing voor de administrator gebruikers in de CMS database van de website.
 • _wordpress_test_cookie
  • Deze wordpress cookie zorgt ervoor dat er cookies op de website kunnen worden gebruikt.
 • wordpress_logged_in_*, wordpress_sec_*
  • Deze wordpress cookie wordt gebruikt om te controleren of een gebruiker is ingelogd of niet.

Vragen / klachten
Mocht u na het doorlezen van deze privacyverklaring vragen of klachten hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Mocht u er niet uitkomen met ZandFabriek.com dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het gratis telefoonnummer 088-1805250.

ZandFabriek.com behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De laatste versie is altijd op deze pagina te vinden.

good-qualityWat klanten vertellen